Η διακίνηση προϊόντων υψηλής τιμής επιβάλλει τη γνώση των διακινηθεισών ποσοτήτων με ακρίβεια, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πώληση ή αγορά εμπορευμάτων. Στην περίπτωση της διακίνησης υγρών καυσίμων, οι ακριβείς μετρήσεις της ποσότητας και η μείωση των ελλειμμάτων στην αγορά είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αξιοπιστία των εμπορικών εταίρων.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα διενέργειας αξιόπιστων μετρήσεων υψηλής ακρίβειας, έχοντας εντοπίσει το σοβαρό αυτό τεχνικό κενό, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το νέο νομοθετικό πλαίσιο ΕΙΣ-ΕΚ, προχώρησε από το 2013 στη δημιουργία ενός σύγχρονου Εργαστηρίου Διακριβώσεων & Μέτρησης Όγκου, το οποίο υπάγεται στον ΟΜΙΛΟ ΠΕΤΡΟΤΕΚ.

Το σύγχρονο εργαστήριό μας αποτελείται από εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο αξιοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο και τη διαρκή εκπαίδευσή του, έχει αναπτύξει αξιόπιστο και ακριβή εξοπλισμό καθώς και μέθοδο.

Το Διαπιστευμένο κατά ISO 17025 από το ΕΣΥΔ Εργαστήριό μας, διενεργεί διακριβώσεις και μετρήσεις με αξιοπιστία και μεγάλη ακρίβεια.

Σημαντικά στοιχεία του εργαστήριου μας:

  • Διακριβωμένος εξοπλισμός, του οποίου η μετρητική ικανότητα ελέγχεται διαρκώς
  • Εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, που διενεργεί τα πειράματα των μετρήσεων ακολουθώντας πιστά τη μέθοδο
  • Καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό που αναλύει, επεξεργάζεται και αξιολογεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων, με εξειδικευμένο λογισμικό.
  • Συνεχής εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών για όλο το προσωπικό του εργαστήριου.

 

Παρακάτω είναι αναρτημένο το σχετικό πιστοποιητικό:

Πιστοποιήσεις ΠΕΤΡΟΤΕΚ
Πιστοποιήσεις ΠΕΤΡΟΤΕΚ
Πιστοποιήσεις ΠΕΤΡΟΤΕΚ
Πιστοποιήσεις ΠΕΤΡΟΤΕΚ