Κύριος στόχος της διακρίβωσης και βαθμονόμησης μια δεξαμενής είναι η αντιστοιχία του όγκου σε συγκεκριμένη θερμοκρασία (15C), με το ύψος της  στάθμης του υγρού (καύσιμο) που περιέχει. Έτσι, καθίσταται δυνατή η γνώση των αποθεμάτων στη δεξαμενή, ανά πάσα στιγμή και με μεγάλη ακρίβεια.

Τελικά προϊόντα της υπηρεσίας είναι το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης και ο Ογκομετρικός Χάρτης, ο οποίος εισάγεται στο Σύστημα Ελέγχου Αποθεμάτων. Τα αποτελέσματα της βαθμονόμησης αναλύονται ανά χιλιοστό, με την αντίστοιχη αβεβαιότητα μέτρησης για κάθε στάθμη.

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

metritikos exoplismos 3
 • Volumetric Flow Meter (Μετρητής Ροής με Υπολογιστική Μονάδα)
 • Αισθητήριο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του υγρού στο Μετρητή Ροής
 • Αισθητήρας Μέτρησης Στάθμης με ενσωματωμένο Θερμόμετρο
 • Θερμόμετρο χειρός με αισθητήριο μήκους 10μ
 • Ορειχάλκινη Βέργα Μέτρησης Στάθμης
 • Πρότυπο Ογκομετρικό Δοχείο
 • Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Καταγραφής & Ελέγχου

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΕΙΨΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΕΙΨΙΑ
 • Επαλήθευση Μετρητικής Ικανότητας Οργάνων
 • Άντληση Καθορισμένης Ποσότητας Όγκου προς τη Μετρούμενη Δεξαμενή
 • Μέτρηση Στάθμης
 • Μέτρηση Θερμοκρασιών
 • Επανάληψη
 • Πλήρως Αυτοματοποιημένη Διαδικασία μέσω Διασύνδεσης με Η/Υ

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

 • Ανάλυση πρωτόγεννων δεδομένων από ειδικούς αλγορίθμους που εντοπίζουν ενδεχόμενο σφάλμα ή αστοχία εξοπλισμού κατά τη διάρκεια του πειράματος
 • Επεξεργασία των δεδομένων με εξειδικευμένο λογισμικό, που έχει αναπτυχθεί in-house
 • Υπολογισμοί και κατάρτιση ογκομετρικού χάρτη
 • Εκτίμηση μετρητικής αβεβαιότητας

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Αυστηρά ποιοτικά κριτήρια στα αποτελέσματα των μετρήσεων
 • Βελτίωση των ισοζυγίων
 • Απαιτήσεις νομοθεσίας εισροών-εκροών
 • Συμμόρφωση με όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα
 • Πιστοποιητικό Διακρίβωσης και Χάρτης Βαθμονόμησης Δεξαμενής κατά ISO 17025