Στα πλαίσια της διακίνησης υγρών καυσίμων, είτε στο πεδίο είτε σε μόνιμες εγκαταστάσεις, γίνεται χρήση Ογκομετρικών Δοχείων.

Τα Ογκομετρικά Δοχεία στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιούντα είτε για επαλήθευση μετρητικής ικανότητας, είτε για ρύθμιση – βαθμονόμηση. Εάν, λοιπόν, λάβουμε υπόψη τις καθημερινές μεγάλες ποσότητες των προϊόντων που διακινούνται, αλλά και τη διακύμανση των τιμών τους, είναι σαφές το πόσο επιτακτική ανάγκη είναι να είναι μετρημένο με μεγάλη ακρίβεια ένα ογκομετρικό δοχείο.

 

Το Εργαστήριο Διακριβώσεων και Μέτρησης Όγκου της ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε. ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις τις αγοράς, έχοντας τη δυνατότητα να διακριβώνει άμεσα αλλά και μεγάλη ακρίβεια ογκομετρικά δοχεία από 20 έως 1000 λίτρα.

Η διακρίβωση λαμβάνει χώρα στις μόνιμες εγκαταστάσεις του εργαστήριου μας. Εκεί, έχουμε δημιουργήσει όλες τις απαραίτητες συνθήκες για να μετρήσουμε το ογκομετρικό σας δοχείο, με χρήση μέσων αυτομάτου ελέγχου και αισθητήρων υψηλής τεχνολογίας.

Η πολύ προσεκτικά σχεδιασμένη εγκατάσταση διακριβώσεων ογκομετρικών δοχείων, μας δίνει τη δυνατότητα υψηλής παραγωγικότητας και μεγάλης επαναληψιμότητας. Η διαδικασία, αλλά και τα μέσα αυτομάτου ελέγχου που χρησιμοποιούμε, εκμηδενίζουν τον παράγοντα ανθρωπίνου σφάλματος, εξασφαλίζοντας ότι τα παραγόμενα αποτελέσματα είναι υψηλής ποιότητας και ακριβείας.