Η εταιρία ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε, με έδρα την Αθήνα, στεγάζεται σε σύγχρονο κτίριο συνολικού εμβαδού 2.400m2  επί της οδού Σερρών 15-17 στην Αθήνα. Το κτήριο διαθέτει πλήρως λειτουργικά γραφεία, σύγχρονες αποθήκες και άρτιες τεχνολογικές υποδομές.

Όλοι οι τεχνικοί-υπάλληλοι της Εταιρίας μας, που κινούνται στις περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Πάτρας και Λάρισας, χρησιμοποιούν κινητή τηλεφωνία τελευταίας γενιάς, ταμπλέτες και Internet για ταχύτερη και πιο άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών μας.

Η ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε, με έδρα την Αθήνα, στο Τμημα Συντήρησης απασχολεί 5 διοικητικούς υπαλλήλους και διαθέτει 12 αυτοκίνητα VAN, Φ.Ι.Χ., που λειτουργούν ως κινητά  Συνεργεία, με ισάριθμους τεχνικούς (12) με ειδικότητα ηλεκτρονικών & ηλεκτρολόγων. Τα οχήματα είναι πλήρως εξοπλισμένα με τα απαραίτητα εργαλεία και εξοπλισμό και διαθέτουν επάρκεια ανταλλακτικών όλων των τύπων των Αντλιών, ανεξάρτητα από το έτος κατασκευής τους.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΤΡΟΤΕΚ

Οι Τεχνικοί είναι έμπειροι, πλήρως εκπαιδευμένοι στο αντικείμενό τους, καθώς επίσης και σε θέματα Ασφαλείας και άλλα Τεχνικά θέματα που αφορούν την εργασία τους.

Στο Τμήμα Εγκαταστάσεων απασχολούνται 5 Διπλωματούχοι Μηχανικοί, 2 Διοικητικοί Υπάλληλοι και 10 τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, στο Τμήμα Επισκευών Ηλεκτρονικών 4 τεχνικοί, και άλλοι 2 στο Τμήμα Επισκευών Εξοπλισμού. Τέλος, στο Τμήμα Υποστήριξης (Support) απασχολούνται 12 άτομα.

Η Εταιρία έχει ορίσει τον υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας, ως υπεύθυνο για τη σωστή συντήρηση και επισκευή των οχημάτων. Η συντήρηση των αυτοκινήτων γίνεται μόνο σε αναγνωρισμένα συνεργεία της αντιπροσωπίας κάθε τύπου οχήματος. Τηρείται, δε, αναλυτική καρτέλα επισκευών για κάθε όχημα. Ο στόλος οχημάτων της εταιρίας ανανεώνεται συνεχώς.

Όλα τα οχήματα του Ομίλου ΠΕΤΡΟΤΕΚ φέρουν σύστημα GPS  που υποστηρίζεται από εξελιγμένο λογισμικό και βοηθάει σημαντικά στην καλύτερη οργάνωση, στην αποτελεσματική δρομολόγηση των τεχνικών, στην άμεση εξυπηρέτηση των πελατών και ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όποτε και όπου αυτές παρουσιάζονται.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η Έδρα του υποκαταστήματος της Λάρισας βρίσκεται επί της οδού Φαρσάλων και διαθέτει στεγασμένο και ανοικτό χώρο συνολικού εμβαδού 800 τ.μ. Το Διοικητικό και Τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην ΠΕΤΡΟΤΕΚ Λάρισας αποτελείται από 3 άτομα Διοικητικό και 6 άτομα Τεχνικό προσωπικό, με ειδικότητες ηλεκτρολόγων & ηλεκτρονικών.

Το Υποκατάστημα ΠΕΤΡΟΤΕΚ Λάρισας διαθέτει αποθήκη σε στεγασμένο και προστατευμένο χώρο, που ελέγχεται απόλυτα από τον υπεύθυνο αποθηκάριο. Τα ανταλλακτικά που χρειάζονται οι τεχνικοί για την αποκατάσταση των βλαβών είναι άμεσα διαθέσιμα και παρακολουθούνται με σύστημα MRP-II.

Οι 4 Τεχνικοί Συντήρησης και οι 2 Τεχνικοί Εγκαταστάσεων του Υποκαταστήματος εξυπηρετούν όλα τα Πρατήρια της Λάρισας, της Μαγνησίας, της Φθιώτιδας της Καρδίτσας, του Βόλου, των Σποράδων των Τρικάλων και της Ευρυτανίας.

Διαθέτει 4 αυτοκίνητα VAN Φ.Ι.Χ. που λειτουργούν ως κινητά  Συνεργεία, πλήρως εξοπλισμένα με τα απαραίτητα εργαλεία και με επάρκεια ανταλλακτικών όλων των τύπων των Αντλιών, ανεξάρτητα από το έτος κατασκευής τους.

Όλοι οι Τεχνικοί έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία και είναι πλήρως εκπαιδευμένοι στο αντικείμενό τους, καθώς επίσης σε θέματα Ασφαλείας και άλλα Τεχνικά θέματα που αφορούν στην εργασία τους.

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

Η Έδρα του Υποκαταστήματος βρίσκεται στην περιοχή Παραλίας Πατρών, και διαθέτει στεγασμένο και ανοικτό χώρο συνολικού εμβαδού 500 τ.μ. Το κατάστημα είναι πλήρως οργανωμένο και συνδεδεμένο on-line με τα κεντρικά της Αθήνας. Όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα και Λογισμικό που υπάρχουν στην Αθήνα, υπάρχουν και στην Πάτρα.  Οργανωτικά το κατάστημα ακολουθεί τις αρχές της Μητρικής Εταιρίας.

Η αποθήκη βρίσκεται σε στεγασμένο και προστατευμένο χώρο, και ελέγχεται απόλυτα από τον υπεύθυνο αποθηκάριο. Τα ανταλλακτικά που χρειάζονται οι τεχνικοί για την αποκατάσταση των βλαβών είναι άμεσα διαθέσιμα, και παρακολουθούνται με σύστημα MRP-II.

Υπάρχουν 2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, 1 Μηχανικός Πωλήσεων και 4 Τεχνικοί Συντήρησης, με ειδικότητες ηλεκτρολόγων & ηλεκτρονικών, οι οποίοι εξυπηρετούν την Βορειοδυτική Πελοπόννησο και τα νησιά του Νότιου ΙΟΝΙΟΥ.

Το υποκατάστημα της Πάτρας διαθέτει 4 αυτοκίνητα VAN, 1 Φ.Ι.Χ. με γερανό και 1 καλαθοφόρο, πλήρως εξοπλισμένα με τα απαραίτητα εργαλεία και πληθώρα ανταλλακτικών όλων των τύπων, και λειτουργούν ως  κινητά  Συνεργεία.

 

ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Η Εταιρία του Ομίλου ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. στεγάζεται στο νεότευκτο κτίριο συνολικού εμβαδού 1.200 m2 στο Κορδελιό της Θεσσαλονίκης, σε περιφραγμένο και φυλασσόμενο οικόπεδο 6.000 m2.

Στην εταιρία απασχολούνται 4 Διοικητικοί Υπάλληλοι, 2 Τεχνολόγοι Μηχανικοί που διαχειρίζονται τις βλάβες όλης της Μακεδονίας, αναθέτουν εργασίες και ελέγχουν τους 7 Τεχνικούς με ειδικότητες ηλεκτρολόγων & ηλεκτρονικών. Το Τμήμα Εγκαταστάσεων απαρτίζεται από 3 Διπλωματούχους Μηχανικούς και 6 Τεχνικούς Εγκαταστάσεων διαφόρων ειδικοτήτων, που εκτελούν τα πάσης φύσεως Τεχνικά Έργα που αναλαμβάνει η εταιρία.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 

Για τις αποθηκευτικές ανάγκες, υπάρχουν ειδικοί, σύγχρονοι χώροι αποθήκευσης υλικών και αντλιών. Τα ανταλλακτικά καλύπτουν όλους τους τύπους αντλιών της αγοράς, ανεξάρτητα κατασκευαστή, μοντέλου, τύπου ή ηλικίας κατασκευής των αντλιών.

Ο Υπεύθυνος της Αποθήκης μεριμνά ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα υλικά και ανταλλακτικά που απαιτούνται, και να ανεφοδιάζει συνεχώς την αποθήκη και τα κινητά συνεργεία με νέα αποθέματα. Οι αποθήκες ελέγχονται μηχανογραφικά με ON-LINE σύνδεση για την άμεση καταχώρηση των κινήσεων και αποθεμάτων.

Όλοι οι Τεχνικοί που απασχολούνται στην εταιρία έχουν εμπειρία πλέον της 15ετίας, και είναι πλήρως εκπαιδευμένοι στο αντικείμενό τους, καθώς επίσης και σε θέματα Ασφαλείας και άλλα Τεχνικά θέματα που αφορούν στην εργασία τους. Ακολουθούν τις Γενικές Προδιαγραφές της Εταιρίας σε θέματα Οργάνωσης, εκπαίδευσης και εν γένει, συμπεριφοράς.

Η ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. διαθέτει 6 αυτοκίνητα VAN, Φ.Ι.Χ., που λειτουργούν ως  κινητά Συνεργεία, πλήρως εξοπλισμένα με τα απαραίτητα εργαλεία, και με επάρκεια ανταλλακτικών όλων των τύπων των Αντλιών, ανεξάρτητα από το έτος κατασκευής τους. Διαθέτει επίσης 2 Καλαθοφόρα οχήματα Ιδιωτικής Χρήσης.

ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Η εταιρία έχει την έδρα της στο Ηράκλειο Κρήτης, και στεγάζεται σε χώρο συνολικού εμβαδού 400 τ.μ (γραφεία-αποθήκη).

Υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών και το κατάστημα έχει την δική του αυτονομία για την άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Διαθέτει τμήμα επισκευής Μηχανολογικών μερών και δοκιμαστήρια αντλιών και εξαρτημάτων.

Στην εταιρία εργάζονται 4 Διοικητικοί υπάλληλοι, 2 Τεχνολόγοι Μηχανικοί, 3 Τεχνικοί Συντήρησης με ειδικότητα ηλεκτρολόγων & ηλεκτρονικών και 7 Τεχνικοί εγκαταστάσεων διαφόρων ειδικοτήτων. Όλοι οι Τεχνικοί έχουν εμπειρία πλέον των 15 ετών, και είναι πλήρως εκπαιδευμένοι στο αντικείμενό τους, καθώς και σε θέματα Ασφαλείας και άλλα Τεχνικά θέματα που αφορούν στην εργασία τους.

Η ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. διαθέτει 5 αυτοκίνητα VAN, Φ.Ι.Χ με 2 γερανούς και 1 καλαθοφόρο, πλήρως εξοπλισμένα με τα απαραίτητα εργαλεία και όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά όλων των τύπων αντλιών και λειτουργούν ως  κινητά  Συνεργεία. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ PETROTEK

Οι εκπαιδεύσεις του προσωπικού μας πάνω στο αντικείμενο εργασίας τους και σε θέματα ασφαλείας γίνονται σε ετήσια βάση ή και ενδιάμεσα, όποτε και αν αυτό απαιτηθεί.

Με τον τρόπο αυτό, όλο το προσωπικό του Ομίλου ΠΕΤΡΟΤΕΚ:

  • ενημερώνεται άμεσα και προσαρμόζεται σε όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις του τομέα εργασίας του
  • αναβαθμίζει τις υψηλού επιπέδου γνώσεις του
  • επικαιροποιεί την αντίληψη της επικινδυνότητας που εγκυμονεί η εργασία στον ευαίσθητο χώρος των πρατηρίων, εκμηδενίζοντας την πιθανότητα ατυχημάτων

Όλοι οι τεχνικοί, οι επιβλέποντες και οι υπεύθυνοι τμημάτων συνεχώς εκπαιδεύονται σε Τεχνικά θέματα, σε θέματα Ασφάλειας, πρόληψης ατυχημάτων, πυρκαγιάς, και υγιεινής. Αρχείο με τις ημερομηνίες των εκπαιδεύσεων, με τα ονόματα των εκπαιδευομένων και το αντικείμενο της εκπαίδευσης βρίσκονται στην εταιρία μας και στα αρχεία του Υπευθύνου Εκπαιδεύσεων.