Η Εταιρία από το 1996 εφάρμοσε «Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας»  ΕΝ ISO 9001:2000 & ΕΝ 1801, και Λειτουργεί κάτω από αυτές τις Διαδικασίες  για όλους τους πελάτες της, και για όλα τα πεδία εφαρμογής των Υπηρεσιών της.

 

Πιστοποιήσεις ΠΕΤΡΟΤΕΚ
Πιστοποιήσεις ΠΕΤΡΟΤΕΚ