Ο Όμιλος Εταιρειών Δημ. Γ. Σπυρίδη, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή τεχνικών υπηρεσιών στο χώρο των πρατηρίων καυσίμων, δημιούργησε έναν αμιγώς τεχνικό Όμιλο εταιριών, με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε.

Ο Όμιλος Εταιριών «ΠΕΤΡΟΤΕΚ»

Από το 1994 που ιδρύθηκε, παρέχει:

  • Υπηρεσίες Συντήρησης & Επισκευών για τον Ηλεκτρομηχανολογικό Εξοπλισμό και το Φωτισμό των Πρατήριων Καυσίμων
  • Κατασκευή, Ανακατασκευή και Αναβάθμιση Πρατηρίων Καυσίμων
  • Υποστήριξη των Συστημάτων ΕΙΣΕΚ του Ομίλου Σπυρίδη
 

 

Οι Εταιρίες του Ομίλου «ΠΕΤΡΟΤΕΚ» στεγάζονται σε ενιαίους ιδιόκτητους χώρους στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ ο Όμιλος έχει και παρουσία στο Ηράκλειο Κρήτης, την Πάτρα και τη Λάρισα, με πλήρως οργανωμένες και στελεχωμένες εταιρίες.

Ο Όμιλος «ΠΕΤΡΟΤΕΚ» διαθέτει δικό του στόλο:

  • Κινητών συνεργείων επισκευής & άμεσης παρέμβασης
  • Γερανοφόρων φορτηγών
  • Καλαθοφόρων φορτηγών

καθώς και άρτιο Μηχανολογικό Εξοπλισμό και Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης και Ελέγχου.

Κατά το διάστημα λειτουργίας του έχει συνάψει σημαντικές συμφωνίες με τις μεγαλύτερες Εταιρείες Πετρελαιοειδών στην Ελλάδα.

Συνολικά στις Εταιρίες του Ομίλου απασχολούνται σήμερα πάνω από 175 άτομα προσωπικό.