ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΑΕ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε παρέχει υψηλού επιπέδου Υπηρεσίες Συντήρησης & Επισκευών στον Ηλεκτρομηχανολογικό Εξοπλισμό και Φωτισμό των Πρατήριων Καυσίμων από το 1994. Οι εταιρίες του Ομίλου στεγάζονται σε ενιαίους ιδιόκτητους χώρους καλύπτοντας όλη την Ελλάδα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Πάτρα και  Λάρισα. Κατά το διάστημα λειτουργίας των τμημάτων Συντήρησης έχουν συναφθεί σημαντικές συμφωνίες με τις μεγαλύτερες Εταιρείες Πετρελαιοειδών σχετικά με τη συντήρηση του εξοπλισμού των πρατηρίων τους.

Οι κύριοι Τομείς Εργασίας των τμημάτων Συντήρησης είναι:

  • Λήψη, επεξεργασία και διαχείριση αποκατάστασης βλαβών στον εξοπλισμό των πρατηρίων καυσίμου
  • Ενημέρωση και παροχή απαραίτητων πληροφορίων προς τους πελάτες
    • Έλεγχος απόδοσης, αξιοπιστίας, αποθεμάτων ανταλλακτικών και μέσων των Υποκαταστημάτων
    • Έκδοση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων των κλήσεων για όλη την Ελλάδα και αποστολή Reports στους πελάτες.
    • Επιμετρήσεις & Τιμολογήσεις.

Όλοι οι Τεχνικοί-υπάλληλοι του Ομίλου ΠΕΤΡΟΤΕΚ χρησιμοποιούν κινητή τηλεφωνία τελευταίας γενιάς, ταμπλέτες και Internet, για ταχύτερη και πιο άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών μας. Είναι έμπειροι, πλήρως εκπαιδευμένοι στο αντικείμενό τους, καθώς επίσης και σε άλλα τεχνικά θέματα που αφορούν την εργασία τους, όπως επίσης και σε θέματα ασφαλείας.

Όλα τα οχήματα φέρουν σύστημα GPS  που υποστηρίζεται από εξελιγμένο λογισμικό και βοηθάει σημαντικά στην καλύτερη οργάνωση και την αποτελεσματική δρομολόγηση των τεχνικών, στην άμεση εξυπηρέτηση των πελατών και ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπου και όποτε αυτές παρουσιάζονται.

Η ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΑΕ από το 1996, εφάρμοσε «Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας»  ΕΝ ISO 9001:2000 & ΕΝ 1801, και Λειτουργεί κάτω από αυτές τις Διαδικασίες για όλους τους πελάτες της και για όλα τα πεδία εφαρμογής των υπηρεσιών της.

 

 

ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ

Ο τομέα Ευθύνης Συντήρησης Αθήνας εδρεύει στο Κεντρικό κατάστημα στην Αθήνα, στο  σύγχρονο κτίριο συνολικού εμβαδού 2.400 m2  επί της οδού Σερρών 15-17. 

 

ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΑΘΗΝΑ
ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΑΘΗΝΑ
 

Το Τμήμα Συντήρησης διαθέτει όλα τα τελευταία μέσα της τεχνολογίας για την άμεση επικοινωνία με τους Τεχνικούς, τους Συνεργάτες και τους Πελάτες του. Απαρτίζεται από 5 Διοικητικούς Υπαλλήλους, και 9 Τεχνικούς με ειδικότητα ηλεκτρολόγων & ηλεκτρονικών

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΤΡΟΤΕΚ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΤΡΟΤΕΚ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΤΡΟΤΕΚ
 

Υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι αποθήκευσης υλικών και εξοπλισμού, που παρακολουθούνται από τελευταίας γενιάς συστήματα. Το πάντοτε επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών καλύπτει όλους τους τύπους & μοντέλα αντλιών της αγοράς, ανεξάρτητα από κατασκευαστή, μοντέλο, τύπο ή χρονολογία κατασκευής. Με αυτή τη σημαντική επένδυση είμαστε σε θέση να συντηρούμε εξοπλισμό σε πολλές περιπτώσεις παλαιότερο των 20 ετών.

 

Οι Υπεύθυνοι της Αποθήκης (3 άτομα), και το βοηθητικό προσωπικό τους, μεριμνούν ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα υλικά και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τη συντήρηση, και να ανεφοδιάζουν έγκαιρα την αποθήκη και τα κινητά συνεργεία με αποθέματα.

ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΤΡΟΤΕΚ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΤΡΟΤΕΚ

 

Το Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής της ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΑΕ διαθέτει 12 αυτοκίνητα VAN, Φ.Ι.Χ., που λειτουργούν ως  κινητά  Συνεργεία, πλήρως εξοπλισμένα με τα απαραίτητα εργαλεία και εξοπλισμό  και με επάρκεια ανταλλακτικών όλων των τύπων αντλιών, ανεξάρτητα από το έτος κατασκευής τους.

 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΟΤΕΚ
ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΑΘΗΝΑ
 
 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ       

Η έδρα του υποκαταστήματος είναι στην πόλη της Λάρισας, επί της οδού Φαρσάλων, και διαθέτει στεγασμένο και ανοικτό χώρο 800 τ.μ.

Το Διοικητικό και Τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο Υποκατάστημα ΠΕΤΡΟΤΕΚ Λάρισας, και αποκλειστικά στον τομέα της Συντήρησης Εξοπλισμού Πρατηρίων, αποτελείται από 2 άτομα Διοικητικό και 4 άτομα Τεχνικό προσωπικό, με ειδικότητες ηλεκτρολόγων & ηλεκτρονικών.

 

Η αποθήκη βρίσκεται σε στεγασμένο και προστατευμένο χώρο, και ελέγχεται απόλυτα από τον υπεύθυνο αποθηκάριο. 

Τα ανταλλακτικά που χρειάζονται οι τεχνικοί για την αποκατάσταση των βλαβών είναι άμεσα διαθέσιμα,

και παρακολουθούνται από τελευταίας γενιάς σύστημα.

ΛΑΡΙΣΣΑ ΠΕΤΡΟΤΕΚ

 

Το Τμήμα Συντήρησης του καταστήματος Λάρισας διαθέτει 4 αυτοκίνητα VAN Φ.Ι.Χ.

που λειτουργούν ως  κινητά  Συνεργεία,

πλήρως εξοπλισμένα με τα απαραίτητα εργαλεία

και με επάρκεια ανταλλακτικών όλων των τύπων των αντλιών.

ΛΑΡΙΣΣΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΠΑΤΡΑΣ

Η έδρα του καταστήματος είναι στην περιοχή Παραλίας Πατρών και διαθέτει στεγασμένο και ανοικτό χώρο 500 τ.μ. Το τμήμα Συντήρησης απαρτίζεται από 2 Διοικητικούς Υπαλλήλους και 4 Τεχνικούς Συντήρησης, με ειδικότητες ηλεκτρολόγων & ηλεκτρονικών.

Η αποθήκη βρίσκεται σε στεγασμένο και προστατευμένο χώρο, και ελέγχεται απόλυτα από τον υπεύθυνο αποθηκάριο. Τα ανταλλακτικά που χρειάζονται οι τεχνικοί για την αποκατάσταση των βλαβών είναι άμεσα διαθέσιμα και παρακολουθούνται από τελευταίας γενιάς σύστημα.

 

Το Τμήμα Συντήρησης του καταστήματος Πάτρας διαθέτει

3 αυτοκίνητα VAN, 1 Φ.Ι.Χ. με γερανό και 1 καλαθοφόρο,

πλήρως εξοπλισμένα με τα απαραίτητα εργαλεία και πληθώρα ανταλλακτικών όλων των τύπων,

και λειτουργούν ως  κινητά  Συνεργεία.

ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΠΑΤΡΑ

 

ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ

Το Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής, μαζί με το τμήμα εγκαταστάσεων, στεγάζεται στο νεότευκτο κτίριο συνολικού εμβαδού 1.200 m2  στο Κορδελιό της Θεσσαλονίκης, σε περιφραγμένο φυλασσόμενο οικόπεδο 6.000 m2

 

Το Τμήμα στελεχώνουν 2 Τεχνολόγοι Μηχανικοί που διαχειρίζονται τις βλάβες όλης της Μακεδονίας, αναθέτουν τις διάφορες εργασίες και ελέγχουν τους 7 Τεχνικούς με ειδικότητες ηλεκτρολόγων & ηλεκτρονικών που απασχολούνται.

ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΑΠΟΘΗΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΑΠΟΘΗΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 

Υπάρχουν ειδικοί, σύγχρονοι διαμορφωμένοι χώροι αποθήκευσης υλικών και αντλιών. Τα ανταλλακτικά καλύπτουν όλους τους τύπους αντλιών της αγοράς, ανεξάρτητα κατασκευαστή, μοντέλου, τύπου ή ηλικίας κατασκευής. Οι αποθήκες ελέγχονται μηχανογραφικά, με ON-LINE σύνδεση για την άμεση καταχώρηση των κινήσεων και αποθεμάτων.

ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΟΧΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΟΧΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 

Το Τμήμα Επισκευής και Συντήρησης της ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ διαθέτει 10 αυτοκίνητα VAN, Φ.Ι.Χ. που λειτουργούν ως  κινητά  Συνεργεία, πλήρως εξοπλισμένα με τα απαραίτητα εργαλεία, και με επάρκεια ανταλλακτικών όλων των τύπων των αντλιών ανεξάρτητα από το έτος κατασκευής τους.

ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

Η εταιρία έχει έδρα το Ηράκλειο και στεγάζεται σε κλειστό και ανοικτό χώρο 400 τ.μ. Στο χώρο αυτό στεγάζονται τα γραφεία και η αποθήκη ανταλλακτικών της εταιρίας.

 

Το Τμήμα Συντήρησης απαρτίζεται από

2 Διοικητικούς Υπαλλήλους, 1 Τεχνολόγο Μηχανικό

και 3 Τεχνικούς με ειδικότητα

ηλεκτρολόγων & ηλεκτρονικών.

ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΚΡΗΤΗ

Το Τμήμα Επισκευής και Συντήρησης της ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ διαθέτει 5 αυτοκίνητα VAN, Φ.Ι.Χ με 2 γερανούς και 1 καλαθοφόρο πλήρως εξοπλισμένα με τα απαραίτητα εργαλεία και όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά όλων των τύπων αντλιών, και λειτουργούν ως  κινητά  Συνεργεία.

 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ-ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΡΗ

Σχεδόν όλα τα ανταλλακτικά του Υδραυλικού και του Μηχανολογικού μέρους των αντλιών -διανομέων όπως ογκομετρητές, αντλητικά κ.λπ. είναι εφικτό να επισκευαστούν βάσει των Οδηγιών των κατασκευαστών και της διεθνούς πρακτικής, και να είναι αξιόπιστα και πλήρως λειτουργικά.

 

Ως εκ τούτου, έχουμε δημιουργήσει τμήμα στελεχωμένο από 3 Τεχνικούς που αναλαμβάνουν την επισκευή όλων των ανταλλακτικών αυτών, τη δοκιμή τους στο ειδικά διαμορφωμένο δοκιμαστήριο και τελικά την παράδοσή τους στην κεντρική αποθήκη της ΠΕΤΡΟΤΕΚ, για προώθησή τους στις αποθήκες των υποκαταστημάτων και των υπεργολάβων της Εταιρίας. 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΤΕΚ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ

Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελείται από 5 πτυχιούχος Ηλεκτρονικούς, οι οποίοι επισκευάζουν τις ηλεκτρονικές πλακέτες όλων των τύπων. Στη συνέχεια, οι πλακέτες τοποθετούνται στον ειδικό προσομοιωτή κεφαλής ηλεκτρονικών, ανάλογα με τον τύπο αντλίας, όπου προγραμματίζονται και οριστικοποιείται η πλήρης επισκευή και λειτουργικότητά τους.      

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΤΕΚ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΤΕΚ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΤΕΚ
 

Οι τεχνικοί του τμήματος επισκευάζουν ετήσια περισσότερες από 4.500 ηλεκτρονικές πλακέτες όλων των κατασκευαστών και τύπων αντλιών, με απόλυτη επιτυχία. Για όλες τις επισκευές διατηρούνται έντυπα επισκευής και δοκιμής.