Η εταιρία ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε, μέλος του Ομίλου Εταιριών ΣΠΥΡΙΔΗ, αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και την εκτέλεση έργων Πολιτικού Μηχανικού για αναβαθμίσεις πρατηρίων ή εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, με εργασίες που καλύπτουν όλο το φάσμα μιας αναβάθμισης – ανακατασκευής, όπως:

 • Επαναβαφές εξοπλισμού και δομικών στοιχείων
 • Ανακατασκευές χώρων, επεκτάσεις
 • Ανακαινίσεις χώρων WC, γραφείων
 • Επισκευές στεγάστρων
 • Επισκευές δαπέδων
 • Αλλαγές δεξαμενών
 • Αντικαταστάσεις αντλιών
 • Αλλαγή σηματολογίας
 • Μεταχρωματισμούς αντλιών
 • Αλλαγή προϊόντων δεξαμενών
 • Πστοποιημένες στεγανοποίησεις φρεατίων
 • Ανακατασκευές κόμβων, πλατείας και πάσης φύσεως οικοδομικές και ΗΜ εργασίες κλπ.