Η ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε, αναλαμβάνει εργασίες που απαιτούνται κατά περίπτωση σε Βιομηχανικές εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, και σχετίζονται με το αντικείμενο του καυσίμου και όχι μόνο.

Στα χρόνια δραστηριοποίησής της η εταιρία ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε έχει αναλάβει εργασίες σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπως:

 • Πλήρη κατασκευή Βιομηχανικού Κτηρίου, Αποθήκης, Κτηρίου Logistics, Κτηρίου Γραφείων
 • Εγκατάσταση ολοκληρωμένου πρατηρίου εντός της εγκατάστασης
 • Προσαρμογή, βελτίωση, αναβάθμιση εσωτερικών σταθμών καυσίμων
 • Εγκαταστάσεις μεμονωμένων αντλιών, δεξαμενών
 • Εγκαταστάσεις μετρητικών συστημάτων δεξαμενών (Εισροών, Εκροών)
 • Εγκατάσταση αντλητικών συστημάτων
 • Ογκομετρήσεις δεξαμενών
 • Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης στόλου
 • Εγκατάσταση συστημάτων ανίχνευσης εκρήξιμων αερίων
 • Εργασίες φωτισμού
 • Εργασίες ελαιοχρωματισμών

Μπορείτε να δείτε επιπλέον πληροφορίες για τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό στο site του Ομίλου Σπυρίδη www.spyrides.gr, στις «Ολοκληρωμένες Λύσεις», ενότητα «Ιδιωτικοί Στόλοι».