Ο Όμιλος ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και την εκτέλεση έργων Πολιτικού Μηχανικού για έργα από εγκατάσταση απλού Γεμιστηρίου Θέρμανσης Πρατηρίου, έως σύνθετες εγκαταστάσεις Διυλιστηρίων Πετρελαϊκών Εταιριών.  

Με κατασκευές για τις μεγαλύτερες Πετρελαϊκές Εταιρίες στο χώρο και μεγάλους Βιομηχανικούς Πελάτες στο ενεργητικό της, η ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη Βιομηχανική Εγκατάσταση Γεμιστηρίου, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια κατασκευής, σε όλα τα στάδια του έργου.

Οι κατασκευές Γεμιστηρίων γίνονται με προμήθεια υλικών από τους πλέον αναγνωρισμένους οίκους του χώρου, όπως: μετρητές Liquid Controls & Sampi, βραχίονες φόρτωσης Silea, αντλίες Gromer κλπ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες του εξοπλισμού, μπορείτε να περιηγηθείτε στο site του Ομίλου ΣΠΥΡΙΔΗ www.spyrides.gr,  και συγκεκριμένα στην κατηγορία “Ολοκληρωμένες Λύσεις», στην ενότητα «Θέρμανση».