Πρατήρια καυσίμων.

Ο Όμιλος εταιριών ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε, μέλος του Ομίλου Εταιριών ΣΠΥΡΙΔΗ, έχοντας τη μεγαλύτερη εμπειρία στην Ελλάδα στο χώρο των πρατηρίων υγρών καυσίμων, αναλαμβάνει και κατασκευάζει εξ’ ολοκλήρου κάθε χρόνο, σε όλη την Ελλάδα, τα περισσότερα πρατήρια Ιδιωτών και Πετρελαϊκών Εταιρειών.  

Μέσω των 5 υποκαταστημάτων σε κεντρικά σημεία της χώρας, και σε συνεργασία με πιστοποιημένους συνεργάτες σε πολλές πόλεις και νησιά, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες κάθε πρατηρίου, σε όλη την επικράτεια. Η εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της τηρώντας αρχές και βάσεις σε όλες τις δραστηριότητές της.

 

 

Construction Guidance

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

 Η εταιρεία αναλαμβάνει την καθοδήγηση του Πελάτη από το στάδιο της μελέτης, βοηθώντας τον -σε συνεργασία με το μελετητή- να καταλήξει στη βέλτιστη λύση για το πρατήριό του.

Construction Management έργων

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ UPP

 Η εταιρεία, με εξειδικευμένο προσωπικό (Μηχανικούς, Τεχνικούς) που αναλαμβάνει όλο το φάσμα των εργασιών του πρατηρίου υγρών καυσίμων, παρακολουθεί και διασφαλίζει την κατασκευή οποιουδήποτε έργου.

 

ΠΡΑΤΗΡΙΟ SHELL

Ασφάλεια και εγγύηση κατασκευής: Ο Όμιλος εταιριών ΠΕΤΡΟΤΕΚ τηρεί την ασφάλεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε κάθε φάση της κατασκευής, χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα και εργαλεία διασφάλισης ποιότητας.

Ο Όμιλος εταιριών ΠΕΤΡΟΤΕΚ  αναφορικά αναλαμβάνει:

  • Εκσκαφές και εν γένει χωματουργικές εργασίες
  • Κατασκευή κτιρίου πρατηρίου και λοιπών οικοδομικών εργασιών
  • Εγκαταστάσεις υπέργειων και υπόγειων δεξαμενών
  • Εγκαταστάσεις σωληνώσεων καυσίμων ατμών
  • Τοποθέτηση σηματολογίας πρατηρίων
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καλωδιώσεις, πίνακες
  • Μετατροπή σηματολογίας
  • Βαφές και μεταχρωματισμούς πρατηρίων
  • Μεταχρωματισμό αντλιών
  • Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων Vapour Recovery Stage I, II