Ο Όμιλος ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε,  στα πλαίσια εφαρμογής της νομοθεσίας με αριθμό ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-04-2014 Κ.Υ.Α, που αφορά τις διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών, τόσο για τις φορολογικές αποθήκες, όσο και για τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων, προσφέρει μια:

  • Ολοκληρωμένη Λύση
  • Πλήρως προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του νόμου
  • Στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς
RADAR ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
RADAR ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις με εξοπλισμό του διεθνώς αναγνωρισμένου βρετανικού οίκου Motherwell, για την ακριβή μέτρηση υπέργειων κάθετων κυλινδρικών δεξαμενών με σύστημα Radar, που προσφέρουν αδιάλειπτο έλεγχο των αποθεμάτων καυσίμου μετρώντας διαρκώς:

  • το ύψος
  • τη θερμοκρασία
  • την πυκνότητα του προϊόντος

που απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στη σειρά προϊόντων μέτρησης υπέργειων δεξαμενών διαθέτουμε, επίσης, αισθητήρες θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων μέτρησης, για την αναγωγή του όγκου της δεξαμενής στους 15°, καθώς και αισθητήρες μέτρησης πίεσης για τη μέτρηση της πυκνότητας. Επιπλέον, διαθέτουμε αισθητήρες ελέγχου για αποφυγή υπερχείλισης και αποτροπή ατυχήματος.

Τα συστήματα αυτά έχουν ήδη τοποθετηθεί σε δεκάδες δεξαμενές αποθηκών καυσίμου Πανελλαδικά, παρέχοντας υψηλής ακρίβειας αποτελέσματα στον έλεγχο των αποθεμάτων.