Η ανάλυση των ισοζυγίων είναι ακόμα μία εργασία του τμήματος υποστήριξης. Με αυτήν ελέγχεται η σωστή και εντός νομίμων ορίων λειτουργία του πρατηρίου.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΝΑΣ

Για ένα μήνα από την εγκατάσταση του συστήματος (ή και την εισαγωγή νέων, πιστοποιημένων χαρτών ογκομέτρησης), τα ισοζύγια του πρατηρίου ελέγχονται για την ορθότητά τους.

Σε περιπτώσεις που η λειτουργία του πρατηρίου παρουσιάσει αποκλίσεις εκτός ορίων, εντοπίζονται τα αίτια και προτείνονται οι τρόποι αντιμετώπισής τους, όπως:

 • Λιτρομέτρηση
 • Διόρθωση παραμέτρων
 • Επέμβαση στην εγκατάσταση

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΝΑ

Ιστορικό παρακολούθησης δοκιμαστικού μήνα

Παρακάτω περιγράφεται μία τυπική διαδικασία ελέγχου πρατηρίου από την εγκατάσταση του συστήματος:

 1. Ολοκλήρωση εγκατάστασης
 2. Επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης
 3. Επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας εγκατάστασης - έναρξη δοκιμαστικού μήνα
 4. Περιοδικές συνδέσεις στο πρατήριο ανά 3 - 4 ημέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια του δοκιμαστικού μήνα (εικ. “Ιστορικό παρακολούθησης δοκιμαστικού μήνα”)
 5. Τυχαίο συμβάν απόκλισης ισοζυγίου εντός δοκιμαστικού μήνα:
  1. Διάγνωση αιτίας πρόκλησης. (εικ. “Διάγνωση-ανάθεση βλάβης”)
  2. Προσπάθεια απομακρυσμένης επίλυσης
   1. Μη επιτυχής προσπάθεια επίλυσης
   2. Ανάθεση στο τμήμα συντήρησης
   3. Επιτόπια αποκατάσταση προβλήματος
 6. Ενημέρωση καρτέλας πελάτη CRM για κάθε βήμα ενεργειών (εικ. “Πρόοδος επίλυσης”).

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

Διάγνωση-ανάθεση βλάβης

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ

Πρόοδος επίλυσης