Ο Όμιλος ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΑΕ παρέχει υπηρεσίες  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (SUPPORT) αναφορικά με το «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ» που έχει εγκαταστήσει στα πρατήρια των πελατών της και καλύπτει:

  • Έλεγχο και επισκευή του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
  • Έλεγχο και επισκευή  του Controller των Αισθητήρων
  • Αποκατάσταση βλαβών του Λογισμικού «Εισροών – Εκροών»
  • Αποκατάσταση επικοινωνίας με τις αντλίες & αισθητήρες δεξαμενών
  • Αποκατάσταση επικοινωνίας με την ΓΓΠΣ
  • Έλεγχο, επισκευή και προγραμματισμό του Συστήματος.
  • Αναβάθμιση του προγράμματος Εισροών – Εκροών με τις νέες Εκδόσεις βάση απαιτήσεων της Νομοθεσίας.

Τα προσφερόμενα Συμβόλαια Υποστήριξης έχουν 12μηνη διάρκεια, και καλύπτουν τη λειτουργία του πρατηρίου έως και 365 ημέρες το χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ